Entegre Yönetim Sistemi  Politikası

Yenilikçi yöntemler kullanarak hizmetinin kalitesini sürekli yüksek tutmayı ve bu konuda müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde tutmayı ilke edinen DORUK Isıl İşlem üst yönetimi olarak aşağıdaki çalışmaları yapacağını ve sürekliliğini sağlayacağını taahhüt eder.

 

 • Kuruluşun bağlamını ve ilgili taraf beklentilerini göz önüne alarak, Entegre Kalite Yönetim Sistemini Doruk Isıl İşlem stratejik yönüyle aynı doğrultuya getirmek için planlar yapmak, bu doğrultuda hedefler belirlemek.
 • Müşteri gereksinimlerini birincil ve ikincil mevzuat şartlarını göze alarak karşılamak için gerekli altyapıyı sağlamak.
 • Verilen hizmet kapsamındaki faaliyetlerin yaşam döngüsü içerisinde operasyonel kontrollerini yaparak doğal kaynak kullanmayı azaltmak, kirliliğin önlenmesi için gerekli kontrolleri yaparak çevrenin korunmasını sağlamak
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli altyapıyı sağlamak
 •  Tüm prosesler ilgili riskleri ve çevre boyutlarını belirleyerek, çevre dostu teknolojiler kullanılmasını sağlamak,
 • Mevcut varlıklarda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında çevre faktörünü göz önünde bulundurmak, böylece çevresel riskleri minimize etmek,
 • Çevre bilincini arttırmak için çalışanlara, alt yüklenicilere eğitimler vermek, ilgili taraflar ile uygun iletişim ağlarını kurarak sosyal sorumluluk bilinci ile çevre ile ilgili iyi uygulamaları paylaşmak ve yaygınlaştırmak,
 • Entegre yönetim sistemi için amaç ve hedefler koyarak, sürekli performansları değerlendirerek sürekli sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi  sağlamak.
 • Çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerini artırmak için periyodik eğitim programları yapmak ve sürekliliğini sağlamak.
 • Sürekli gelişimi her günün ve her işin bir parçası haline getirmek.
 • Entegre Yönetim Sistemi ilkelerini iş proseslerinin her aşamasında uygulayarak, alınan geri dönüşümlerle sürekli iyileştirmeyi sağlar.
 • Yasal mevzuat gereklilikleri, kuruluş bağlamı, ilgili tarafları dikkate alarak tüm proseslerindeki riskleri belirler ve riskleri dikkate alınarak kalite hedeflerini belirlemek ve sürekliliğini sağlamak.

 

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda oluşabilecek tüm riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı hedefler,
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının tüm süreçlerine çalışanların katılımını teşvik etmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamak.