NORMALİZASYON

Normalizasyon; tane küçültmek, homojen bir mikroyapı elde etmek ve mekanik özellikleri geliştirmek amacıyla, çeliğin üst dönüşüm sıcaklığı üstündeki sıcaklıkta ısıtma ve durgun havada soğutma aşamalarından oluşan bir ısıl işlemdir.Firmamızda gaz ortamında atmosfer kontrollü fırınlarımızda Normalizasyon işlemi yapılmaktadır