SEMENTASYON İŞLEMİ

Sementasyon veya Karbürizasyon en eski yüzey sertleştirme işleminden biri olup.karbon işlemi düşük olan çelik malzeme üzerine katı, sıvı gaz ortam içerisinde karbon verilmesi(emdirilmesi) esasına dayanır. Firmamızda gaz ortamında atmosfer kontrollü fırınlarımızda sementasyon işlemi yapılmaktadır .